🎒 Vluchtelingen

We strijden voor gelijke rechten voor vluchtelingen, asielzoekers en migranten. Dat ze recht hebben op relaties en vriendschappen in ons land. Dat ze toegang hebben tot de arbeidsmarkt, gezondheidszorg en degelijke huisvesting.

44.7%

van onze leden zet zich hiervoor in.

3 projecten

Onze leden steunen 3 projecten rond dit thema.

Ik neem nu actie

Inschrijving in 3 minuten.

`

Laten we mensen op de vlucht op het meest kwetsbare moment in hun leven helpen.

Mensen op de vlucht zijn van alle tijden. De omvang van de huidige vluchtelingencrisis is echter ongekend. Bij Better streven we ernaar dat ieder mens een plek vindt om zijn of haar potentieel te ontwikkelen. Wij geloven dat sociale integratie de meest doeltreffende manier is om vluchtelingen, asielzoekers en migranten te helpen hun leven weer op te bouwen. Door gastvrijheid kunnen we leren opnieuw met alle mensen in dialoog te gaan, in een inclusieve wereld waarin niemand achterblijft.

89,3​​ miljoen

Wereldwijd worden momenteel meer dan 89,3 miljoen mensen gedwongen hun huis te verlaten. Hiervan zijn bijna 21,3 miljoen mensen op de vlucht.

Er zijn ook miljoenen staatlozen die hun nationaliteit en toegang tot basisrechten zoals onderwijs, gezondheidszorg, werkgelegenheid en vrijheid van verkeer zijn ontnomen.


In onze opvangcentra voor asielzoekers is één op de drie bewoners jonger dan 18 jaar.

75%

Jaarlijks komen er tussen 20 en 25 duizend asielzoekers in België aan. 75% van hen geeft aan zich eenzaam te voelen bij aankomst in België.

Keer de trend om !

Start verandering in 1 klik

  • Vanaf slechts €5

  • 1€ is 1€. 100% van de donaties wordt doorgestort.

  • Je sluit je aan bij een mega community

Ik neem nu actie

100% veilig

Samen kunnen we alles aan

Dankzij de acties van organisaties die Better steunt.

Samen kunnen we gastvrij zijn zodat we zorgen voor een humaan onthaal zonder discriminatie.
<p>Zodat een waardige opvang van vluchtelingen de regel wordt, en niet de uitzondering.</p>

Ontdek meer goede doelen

Kies uit 18 goede doelen, ontdek nieuwe projecten, deel de goede doelen die jou inspireren, vergroot je impact.

Bekijk alle doelen